Monday, May 23, 2016

Tribute to Antoni Bertoli, Espace Senghor, Le Jardan, Brussels, May 2016
Unë kam kohë

…sepse mësimet që i mësova 
ishin të vrazhda si plagë shpirti 
nuk u shëruan asnjëherë nga asnjë ilaq i njohur 
as lumturia, as buzëqeshja e madje as edhe puthja 
vetëm DASHURIA nuk lë hije
sepse unë kam kohë të dëgjojë 
të qarët e jetimit 
dhe të qeshurat në çerdhe fëmijësh
Unë kam kohë ta ngjes 
polenin e lulediellit 
në qepallët e mia dhe 
vrapoj përreth në grurishten e artë
Kam kohë t’i shartojë llastarët 
dhe eglendisem me aromën e luleve të imëta të rrushit 
vrapojë përgjatë vreshtave 
të fëmijërisë sime të largët
Unë kam kohë yjet t’i numërojë 
Siç bëra dikur si i ri dhe 
yjet më të mëdhenjë që i numërova 
Ato shfaqën lytha në duar të mia
Unë kam kohë t’i kap dy ylberë 
e t’i lidh ato në nyjen e marinarit 
që është atje lartë në majë mali
Unë kam kohë për lulet e qershisë 
në kopshtin e sajë dhe pres  
frute pasionante shumë para 
vapës së gushtit derisa 
ne ftohnim shalqinin në 
përroskën rrjedhëse të dëshirave
Unë kam kohë t’i dëgjojë  
pëshpëritjet erotike të bylbylave 
dhe dëgjojë melodi të shkëlqyera  
që të dytë përçojnë nëpër eter
Unë kam kohë ta vjetërojë verën veç të vjetër 
uthëll për shërim ta bëj 
dhe terr djathin më të mirë Kosove 
nga malet më të larta të Sharit
Unë kam kohë të mbledh petalet 
të kuqërremta, pembe dhe të verdha nga 
kopshti i gjyshes sime 
dhe gatuaj reçel për ta shijuar ditën
Unë kam kohë të vizitojë të sëmurët 
dhe shëroj gjakderdhjen nga 
gjuri i të birit tim të lastuar 
i cili vrapon pas fluturave blu 
në muzg të verës së vonë
Unë kam kohë t’i kreh flokët e gjata 
të çupëzës sime dhe parfumojë ato 
me vaj livande dhe 
numërojë dhëmëbët e saja si perla nga 
thellësitë e Oqeanit të madh
Unë kam kohë të mbledh koralet e kuqe 
ta bëj qaforën për nusen time të dashur ndërsa
nga leshteriku të disenjojë fustan të bukur të qëndisur
me dashurinë timë më të skajshme
Unë kam kohë të vuaj për të barqet 
e uritura diku larg nga 
të korrurat e mia të bollshme dhe 
shpërndajë ato larg këtej
Unë kam kohë të vë mjaltë në fletë formë 
zemre të gjethe- dellit 
të shërojë plagë dielli të të tradhëtuarve dhe...
dhe lexoj & përgjigjem miqëve të largët të 
Facebook-ut të cilët ma urojnë ditëlindjen
Unë kam kohë ta shikojë hënën tek ngjitet 
lartë në kodër dhe di se ajo 
nuk është e ndarë vetëm se  
qepalla ime është e thyer

Unë kam kohë të dua, dua, dua... 
vetëm sepse dua dhe 
nuk ka asgjë tjetër të lihet pas 
asgjë përpos Dashurisë njeriu nuk mund të pendohet 


I have time

…for the lessons I’ve learned
Were severe as soul’s wounds
Never cured by any known remedy
No happiness, no smile nor a kiss
Only LOVE leaves no shade

For I have time to listen
The cry of the orphan
And the smiles in kindergarten

I have time to attach
The pollen of the sunflower
On my eyelashes and
Run over a golden Wheatfield

I have time to grafting sharts
And enjoy the smell of grape’s tiny flowers
Run across the vineyards
Of my distant childhood

I have time to count the stars
As I did as juvenile and
biggest stars I enumerated
showed the nipples in my hands

I have time to grab two rainbows
And knot them in sailor’s knot
High above the mountain’s peak

I have time for cherry blossoms
In her garden and wait for
The passionate fruits far before
The heat of August while
We cool the watermelon in
A flowing ravine of desires

I have time to hear
The erotic whispers of nightingales
And hear splendid melodies
They both deliver to the ether

I have time to mature the already old wine
And make vinegar for healing
And dry the best cheese of Kosovo
From the highest Shar mountains

I have time to collect scarlet
Pink and yellow rose- petals from
The garden of my grandmother
And make a jam to rejoice the day


I have time to visit sick
And heal the bruise from
The ankle of my spoiled son
Who run after blue butterflies?
In the sunset of the late spring

I have time to comb long hairs
Of my daughter and perfume them
With lavender oil and
Count her teeth as pearls from
Depths of the grand ocean

I have time to collect red corals
To make a necklace for my beloved wife
And out of kelp
Design a dress well embroidered with
My utmost Love

I have time to suffer for the hungry
Stomach somewhere far from my
Abundant crops and
Deliver it far away

I have time to put honey on the heart shaped
Leafs of plantain
To heal the sunburn of betrayed and
And read & respond to distant Facebook
Friends greeting my birthday

I have time to contemplate
The most difficult Koan
And do remember MY-ness
Instructed by Gurdijjeff

I have time to watch the Moon climbing
Above the hill and know it’s
Not split in two just because
Of my broken eyelash

I have time to Love, Love, Love…
Just because I Love and
There’s nothing to be left over
Nothing but Love one may not regret


Me Serge Pey, Amir Or, Jack Hirschman, David Gianonni, Marco Parente


Me Gilles Bernard Vechon


Me Jack Hirschman


Tribute to Antoni Bertoli, Brussels, 14 May 2016
Monday, October 12, 2015

Judicial Review in Romania

Număr curent

http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/numar-curent/http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/numar-curent/
Nr.1/2015
Cuprins
EDITORIAL – Punte peste secole
George Costaforu, „Precuvântare”, Magasinu Judecătorescu, broșura I-a, București, Tipografia Colețiului, 1855, p. I-V
INTERVIURI – Despre justiție și judecători
Interviuri cu domnii Alexander N. Chumakov, Milton J. Nieuwsma și Fahredin Shehu
ATITUDINI
Leigh Goodmark – „Legea și justiția nu sunt întotdeauna aceleași”: Crearea la nivelul comunității a unor forumuri de justiție pentru persoanele expuse la abuzurile conjugale [articol în lb. engleză]
Marie A. Failinger - Justiție paralelă: Crearea direcțiilor de acțiune pentru medierea obligatorie [articol în lb. engleză]
Jason Mazzone - Situațiile în care Curtea Supremă nu este „Supremă”
STUDII JURIDICE
Sergiu-Leon Rus - Judecarea în primă instanță a litigiilor de contencios administrativ potrivit Noului Cod de procedură civilă
Gabriel Caian – Poliția și drepturile omului
Contents
EDITORIAL – Bridge over the centuries
George Costaforu, „Introduction”, Magasinu Judecătorescu, brochure no. 1, Bucharest, Colețiului Typography, 1855, p. I-V
INTERVIEWS – About Justice and Judges
Interviews with Alexander N. Chumakov, Milton J. Nieuwsma și Fahredin Shehu
ATTITUDES
Leigh Goodmark - “Law and Justice Are Not Always the Same”: Creating Community-Based Justice Forums for People Subjected to Intimate Partner Abuse [Article in English]
Marie A. Failinger - Parallel Justice: Creating Causes of Action for Mandatory Mediation [Article in English]
Jason Mazzone – When the Supreme Court is not “Supreme”
LEGAL STUDIES
Sergiu-Leon Rus - The trial at first instance of administrative disputes under the New Civil Procedure Code
Gabriel Caian – Police and Human Rights
JURISPRUDENCE
Of recent case law of the European Court of Human Rights
1. The decision on inadmissibility in the case of Ion Sgaibă against Romania. Non-exhaustion of domestic remedies, when invoking for the first time the lack of impartiality of judges of the court of appeal only through an appeal for annulment against the irrevocable decision that settled the case.
(Dragos Calin presentation)
2. The decision on inadmissibility in the case ofStănculescu and Chițac against Romania. Length of about eight years of criminal proceedings concerning the investigation and prosecution of facts of December 1989 is not contrary to Convention.
(Vasile Bozeșan presentation)
Of recent case law of the Court of Justice of the European Union
I. New jurisprudential developments on consumer protection
1. A marked change of jurisprudence on abusive clauses
2. The exclusive material competence for actions having as object the invalidity of abusive clauses
3. The obligations to provide pre-contractual information and to check the creditworthiness of the borrower in the case the consumer loan
II. Elements of the minimum wage concerning posted workers: towards a more social view?
III. Hospital treatment provided in another Member State. Refusal to issue a prior authorization. Lack of medicines and medical supplies of prime necessity. Court of Justice judgment in the case of Petru (C-268/13).
IV. Equal treatment with regard to employment. The principle of non-discrimination on grounds of age. The principle of non-discrimination on grounds of handicap (obesity).
(Anamaria Groza selections and comments)
Of recent case law in the field of the judiciary and magistrates status
1. Affecting the status of judge / prosecutor by extending suspension effects from office disposed under art. 62 para. (1) of Law no. 303/2004. These consist only of non-payment of salary during the suspension, failure to take account of that period in determining seniority in the judiciary, respectively the inapplicability of prohibitions and incompatibilities provided in Art. 5 and Art. 8 of the same law.


http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/numar-curent/

Thursday, July 23, 2015

The Blue Max Review, 2015, Ireland
Poets included in The Blue Max Review 2015
In Arcadia - Patrick Lodge
Stranger on Eccles Street - Frances Browne
The spring affair - Iulia Gherghei 
From a Porch in Co. Wexford - Phelim Kavanagh
Parthenon - Jim Hyde
Ancient and Eager my Tears… - Kay Kinghammer
What We Talk About When… - John Jeffire
Silly - Alan Halford
They Passed By - Immanuel Mifsud
a letter to my son on his… - Jolee Davis
Listen Here, Australia - Anne Tannam
The Room - Clifton Redmond
Stoep of the soup kitchen… - Mishka Hoosen
The Fallow Field - Christopher Fitzgerald
Flights - Carlos Salas
Chopping Down the Beanstalk - Alexander Hutchison
Crate of Light - Dagmar Drabent
Witness - Fred Johnston
Pine - Miceál Kearney
Poetics of Serpent - Fahredin Shehu
Departure - Tsead Bruinja
The Girl from Curitiba - Liam Ryan
First Snow of January - Gloria Monaghan
New Year Hikers - Patrick Lodge
Train Warp - Wiltrud Dull
Sleeping on Sand While… - Barrett Warner
Fireworks and birds - Lies Van Gasse
Sionnach - Davnet Heery
Fringe of reeds - Martin Reints
Two Men Embrace on a… - Simon Lewis
The Unbreakable Mirror - Frank Neely
duvet cover - Maresa Sheehan
The Goat - David Butler
The Provocative Light of Love - Richard Bailey
The Lady Chapel and the Virgin - Shirley Bell
Thinkin’ ‘Bout Texas - Victory
the long hallway - Misty Valenta
Tender Seeds - David Ryan
Gutted - Helen Harrison
Ravens Rejoicing - Gearoid O'Brien
Tale of the Underdog - Eileen Connolly
Life Events, 1964 - Paula Lambert
The Purgatory of… - Glen Wilson
Last Call - Jeannie E. Roberts
Seed planting….. - Michael Corrigan
Shadow and light - Sunil Sharma
Half Light - Daniel Roy Connelly.